София, 1606, бул. Македония 12, тел.: +359 2 952 30 36, e-mail: bbcroads@gmail.com

ББК "Пътища"

След проведено на 16.09.2020 г. Общо събрание на членовете на Българска Браншова Камара "Пътища" са избрани нови Управителен и Контролен съвет в състав, както следва:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
 Стефан Георгиев Чайков - Председател
 Живко Илиев Недев- Зам. председател
 Павел Василев Диковски - Зам. председател
 Стефан Филипов Тотев
 Даниел Кирилов Димитров
 Георги Иванов Кичуков 
 Иван Атанасов Кацаров

 


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
 Маргарита Попиванова- Председател
 Георги Златев
 Антон Тасков


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 Лазар Асенов Лазаров

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

 Лорета Живкова Димитрова

 


viagra αγορα με αντικαταβολη

Партньори