София, 1606, бул. Македония 12, тел.: +359 2 952 30 36, e-mail: bbcroads@gmail.com

ББК "Пътища"

След проведено на 26.04.2017 г. Общо събрание на членовете на Българска Браншова Камара "Пътища" са избрани нови Управителен и Контролен съвет в състав, както следва:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
 Стефан Георгиев Чайков - Председател
 Живко Илиев Недев
 Мирослав Калчев Манолов - Зам. председател
 Камен Вълков Кичев
 Стефан Филипов Тотев
 Здравко Станимиров Милев
 Павел Василев Диковски  - Зам.председател


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
 Петко Йорданов Николов - Председател
 Димо Марков  Кисов
 Антон Иванов Тасков


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 Лазар Асенов Лазаров

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

 Андриана Илиева  Георгиева  


viagra αγορα με αντικαταβολη

Партньори