София, 1606, бул. Македония 12, тел.: +359 2 952 30 36, e-mail: bbcroads@gmail.com

Стани член

ЗАЯВЛЕНИЕ
Г-н Председател,
Заявявам желанието си поверената ми за управление фирма да бъде приета за член на ББК ”Пътища”.
Запознат съм с Устава и целите на Камарата, които приемам, тъй като те съответстват на основните задачи и дейността на дружеството ни.
Приложение: 1. Декларация в съответствие с чл. 47 от ЗОП.АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ »
АКТУАЛИЗИРАНИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО »


Документи за приемане на нови членове:

1. Заявление за членство - изтегли »
2. Декларация по ЗОП - изтегли »

Чл.7 от Устава на ББК „Пътища” ( изм.- Общо събрание на 23.04.2014г.):

   Чл.7.(1) Нови членове на Браншовата камара се приемат, при едновременно наличие на следните предпоставки:

    - Отговарят на Критериите за приемане на нови членове;
    - Депозирано писмено заявление за членство до УС, в което заявяват съгласието си с Устава на Сдружението;
    - Документ за платена встъпителна вноска.
   Заявлението за членство се разглежда на първо заседание на Управителния съвет след постъпването му.

   (2). Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

На база депозираното писменото заявление ББК „Пътища” издава проформа фактура за встъпителен членски внос.

 


 РАЗМЕР НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 2000.00 лева
2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева


ЗА КОНСУЛТАНТСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ ФИРМИ

1. ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 1000.00 лева
2. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС - 500.00 лева


viagra αγορα με αντικαταβολη

Партньори