Декларация на ББК "Пътища", относно липсата на индексация и подкрепата си към Националния протест на работодателските организации - КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

подкрепя Националния протест на работодателските организации на 18 май 2022 г.


Липсата на индексация погубва пътния браншЗабавянето на доклада на междуведомствената работна група за работата по всички договори за Текущ ремонт и поддържане и липсата на приета Методика за индексиране на договорите в строителството създават реална опасност за унищожаването на пътно-строителния бранш. Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ вече година алармира, че отрасълът е подложен на безпрецедентен натиск, който фирмите, упражняващи дейността, не могат да понесат.

Администрацията не можа да спази поетите ангажименти и да възобнови ремонтите на всички Републикански пътища, заради липсата на Методология за адекватна индексация на цените на материалите, която да даде възможност за работа, без фирмите да генерират допълнителни загуби.

Не бе спазен и лично поетият от премиера Кирил Петков ангажимент в срок до 7 май 2022 г. да приключи на работата на междуведомствената комисия, която да направи проверка на договорите и извършените дейности по всички договори за Текущ ремонт и поддържане. Апелираме, във възможно най-кратки срокове да бъдем официално запознати с доклада и да бъдат поети ангажименти с конкретни срокове за разплащане на останалите 50% от изпълнените и сертифицирани дейности.

През последните месеци Българска браншова камара „Пътища“ води разговори с изпълнителната власт и във връзка с драстичния скок на цените на строителните материали. Приемането на Методика за индексиране на договорите в строителството е крайно необходимо. Досега обсъжданият механизъм бе това да се случи чрез постановление на Министерския съвет, но тази седмица бе предложено да се приемат поправки в Закона за обществените поръчки. Подобна мярка ще забави драстично процеса и обрича строителния сектор на гибел.

Българска браншова камара „Пътища“ апелира поетите ангажименти от държавните институции да бъдат спазени и подкрепя справедливите искания на обявения Национален протест на национално представителните работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ.

Механизъм за компенсация на свръхвисоките цени на електроенергията и природния газ, спасяване на българската икономика и спиране обедняването на нацията не са политически искания, а приоритети за съхраняване на населението и икономиката на страната.

В защита на интересите на всички наши членове и техните семейства ПОДКРЕПЯМЕ тези искания и не сме съгласни с настоящия начин на управлението на българската икономика. В случай, че Правителството на Република България не успява да намери подходящ начин за решаване на проблемите в страната, право на гражданското общество е да изрази публично недоволството си и да поиска радикална промяна.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“