Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ - 18.05.2022 г

ОТЛАГА СЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ ... 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ИНДЕКСАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ИНДЕКСАЦИЯ ... 

20.04. - НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ ФИРМИ

СНИМКИ И ВИДЕА ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ... 

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ ФИРМИ

СНИМКИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ...

КАРТА НА ПРОТЕСТНИ ТОЧКИ НА 20.04.2022 Г

КАРТА С ПРОТЕСТНИ ТОЧКИ НА 20.04.2022 Г ... 

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ НА Г-Н НАСТИМИР ... 

28 години ББК "ПЪТИЩА"

На 20.01.1994 г. се състои  Учредително събрание за основаване Българска браншова камара „Пътища” 

На 30.03.1994 г. с Решение на Софийски градски съд Българска браншова камара „Пътища”  е регистрирана и вписана в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА