Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКАТА...

Днес 20.09.2022 г. в BAU ACADEMY

Днес 20.09.2022г в BAU ACADEMY ...

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА"

ББКП и КСБ

ББКП и КСБ

ПОЗИЦИЯ НА ББКП

ПОЗИЦИЯ НА ББКП

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ НА 27.07.2022

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ НА 27.07.2022

СТАНОВИЩЕ на ДНСК 01.07.2022

СТАНОВИЩЕ на ДНСК 01.07.2022