Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно-строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  86  компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

„ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА“ ЗА 2023 г.

„ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА“ ЗА 2023 г.

СТАРТИРА ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА“ 2023 Г.

СТАРТИРА ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА“ 2023 Г.

ББК „ПЪТИЩА“ ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ МАСТЪРКЛАСОВЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ УАСГ

ББК „ПЪТИЩА“ ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ МАСТЪРКЛАСОВЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ УАСГ ...

ИНЖ. СТЕФАН ЧАЙКОВ НА ФОРУМ

ИНЖ СТЕФАН ЧАЙКОВ НА ФОРУМ

140 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

140 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Нов УС и КС на ББК "ПЪТИЩА"

НОВ УС НА КС НА ББК "ПЪТИЩА"