Днес 20.09.2022 г. в BAU ACADEMY, Българска браншова камара "Пътища" проведе технически семинар на тема : Състояние и предизвикателства пред пътната инфраструктура в България

Презентация - Павел  Диковски

Презентация - Иван Кацаров

Презентация - Лазар Лазаров

Презентация - Живко Недев