СТАРТИРА ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА“ 2023 Г.

 

Днес, 05.10.2023 г., официално стартира поредното издание на конкурса „Инженер на годината“ на Българската браншова камара „Пътища“ (ББКП). В рамките на следващия месец, до 5 ноември включително, могат да се правят номинации в три категории:


 • „Проектант – пътно строителство и съоръжения“

 • „Строителен надзор – пътно строителство и съоръжения“

 • „Инженер на годината“ 


Задължително условие е да бъдат номинирани само експерти, работещи в компаниите-членове на ББКП. А номинираните трябва да са показали висок професионален успех за изминалия период от 1 ноември на предходната календарна година до 30 септември на настоящата.


Номинации се подават единствено чрез попълване на публикувания ТУК онлайн формуляр.


С пълните правила за „Инженер на годината“ можете да се запознаете в текста по-долу.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА“ 1. Общи условия:

 • „Инженер на годината“ отличава доказали се през годината експерти в строителния бранш.

 • Организатор на наградите е Българска Браншова Камара „Пътища“.


 1. Условия за подаване на номинация:

 • Могат да бъдат номинирани само експерти, работещи в компаниите-членове на ББКП.

 • Номинираните трябва да са показали висок професионален успех за изминалия период от 1 ноември на предходната календарна година до 30 септември на настоящата.

 • Номинации се приемат само на български език.

 • Номинации се подават единствено чрез попълване на онлайн формуляр, който съдържа полета за име на номиниращата организация (компания, членуваща в ББКП) и телефон за връзка с номиниращата организация, три имена на номинирания, възраст, години трудов стаж в сектора, основание за номинацията, телефон за контакт с номинирания.

 • Номинирани, които не отговарят на посочените формални изисквания, или номиниации, които не съдържат всички задължителни елементи, посочени във формуляра, няма да преминат на етап оценка от жури.

 • Един човек може да бъде номиниран само в една от категориите. В случай, че едно лице е получило номинации в повече от една категория, журито има право да прецени в коя категория да включи номинирания.

 • Периодът за подаване на номинации е 5 октомври – 5 ноември, като срокът приключва в 23:59 ч. (Българско време) на 5 ноември.


 1. Оценката на номинациите:

Всички получени номинации, които отговарят на условията по т. 2, се разглеждат и оценяват от жури. Журито на програмата се състои от председателя и членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на ББКП и изпълнителния директор на Камарата. Оценката е в два етапа: 1) Индивидуална оценка и 2) Обща оценка.

 • Индивидуална оценка: Всеки член на журито ще направи оценка на номинациите в съответните категории като посочи еднозначно своята подкрепа за един от номинираните във всяка от категориите. Сборът на гласовете на членовете на журито ще определи победителите в съответните категории.

 • Обща оценка: На обща среща на журито ще бъде представен резултата от гласуването със събрания брой точки за всеки от излъчените номинации. При еднакъв брой точки за двама или повече души в някоя от категориите, журито ще гласува отново кой от тях да бъде отличен. Това гласуване ще определи и финалният избор на отличени за съответната година. 


 1. Критерии за оценяване:

 • Дейността на номинирания има ясно дефинирана цел;

 • Постигнат резултат благодарение на усилията на номинирания;

 • Дейността на номинирания обхваща посочения в условията на наградите срок.


 1. Категории

Категориите, в които ще се излъчи по един победител, са:

 • Категория „Проектант – пътно строителство и съоръжения“

(Кандидатите трябва да имат завършени или в процес на реализация на поне 1 проект в оценяваната календарна година)

 • Категория „Строителен надзор – пътно строителство и съоръжения“

(Кандидатите трябва да имат завършени или в процес на реализация на поне 1 проект в оценяваната календарна година)

 • Категория „Инженер на годината“ 

(Кандидатите трябва да имат завършени или в процес на реализация на поне 1 проект в оценяваната календарна година) 


 1. Награждаване на отличените


 •       Всички отличени по категории се награждават на специална церемония, организирана от ББКП в края на месец ноември.

 •       Отличените получават статуетка - метална пластика „Дон Кихот“, изработена от скулптора Илиян Шарков, и грамота.


 1. Допълнителни условия:

 • Организаторът има неотменимото право да не допусне до оценка номинация, за която се установи, че не отговаря на условията по т. 2 или съдържа невярна, непълна или подвеждаща информация.

 • Организаторът има неотменимото право да прекрати провеждането на годишните награди на ББКП по всяко време, обявявайки това на интернет страницата www.bgroads.com, както и на страниците си във Facebook и LinkedIn, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на настоящите правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 • Организаторът си запазва правото да актуализира настоящите правила за провеждане и участие в конкурса, като се задължава да обяви това на интернет страницата www.bgroads.com, както и на страниците си във Facebook и LinkedIn.


Линк към формуляра за подаване на номинации: Формуляр за номинации за "Инженер на годината" (google.com)