Компетентната институция се произнесе: Студеното рециклиране е технология за текущ ремонт и поддържане на пътища!