ББК Пътища взе участие в заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

заседанието се проведе на 05.04.2022

 

 

На 05.04.2022 г. се проведе заседание на  Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на която присъстваха представители на Управителния съвет на Българска браншова камара „Пътища“. Народните представители в комисията приеха проект за решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, № 47-254-02-36, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители на 30.03.2022 г. 


Решението ще даде възможност АПИ да разплати половината от задължения към пътните фирми по дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Останалите 50 процента от суми за ремонти по договорите за ТРП е записано, че се планира да се разплатят след приключване на ревизията на съвместната работна група между министерствата на финансите и на регионалното развитие и след акт на Министерския съвет. В решението е записано, че ще бъдат изплатени и 100% от сумите за изпълнени дейности по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи и пътни знаци, както и за полагане на хоризонтална маркировка. 

Очаква се през следващите дни решението да бъде гласувано в пленарна зала.

Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ ще продължи активния диалог с държавните институции и ще защитава интересите на своите членове.