ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" ЛОТ 3 И ЛОТ 3


ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“


Българска браншова камара „Пътища“ изразява своето недоумение и остро възмущение от спекулативните твърдения, изнесени на пресконференция на 12.10.2022 г. Категорично не приемаме представените на българската общественост обвинения за състоянието на пътните участъци Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала „Тракия“.

В момент, когато служебният кабинет създаваше впечатление, че се е фокусирал върху решаването на проблемите в страната и по-специално в тотално разрушения в последната година и половина пътен сектор се излиза пред медиите с изцяло спекулативни твърдения. Изненадани сме от разпространените внушения за некачествено изпълнение на участъците от магистралата, без наличието на официални данни от проведения преди дни лабораторен анализ.

Оставяйки настрана множеството некомпетентни в техническо отношение твърдения /тук би трябвало да публикуваме около 300 страници от учебниците по пътно строителство и Техническите спецификации, действащи в Република България/, ще се спрем само на два акцента. Проведеното обследване обхваща площ по-малка от 10 /десет/ кв.м. спрямо обща площ на двата участъка от АМ „Тракия“ от 1 470 000 /Един МИЛИОН четиристотин и седемдесет хиляди/ кв.м. Това е все едно да съдите за качеството и количеството на извършените работи в апартамент от 200 кв.м по броя на пантите на вратата на килера. И още: не e възможно въз основа на оценка на асфалтовите пластове да правите линейна интерполация за количеството и качеството на 70 км автомагистрала. Асфалтовите работи съставляват едва 15 до 17 процента от стойността на подобни обекти

Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала „Тракия“ са пуснати в експлоатация преди повече от 10 години, като при самото им изграждане са преминали през редица обследвания, проверки и анализи от страна на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ и Европейската комисия. В периода на изграждането и след това обектите са преминали одит и няма констатирани нередности и несъответствия. АМ „Тракия“ е отличена и от Европейския парламент като образец за управление на европейски средства.

Междувременно в одитните докладите е упоменато, че реалните данни за трафика по Лот 2 за периода 2017-2019 г. надвишават планираното с 162% при тежкотоварните автомобили, 376% при лекотоварните автомобили. По Лот 3 надвишаването е 42% при тежкотоварните автомобили и 348% при лекотоварните автомобили.

През 2014 година Европейската комисия прави одит на участъците. Пробите и резултатите са анализирани в лабораторията на изпълнителя на тестовете в Италия.

От получените резултати е констатирано, че показателите отговарят на изискванията на Техническата спецификация. Получените резултати от измерванията с дефлектометъра с падаща тежест показват, че измерените участъци са структурно стабилни с минимален или никакъв риск за намаляване на очаквания проектен живот.

Българска браншова камара „Пътища“ подчертава, че в десет годишния период на експлоатация на трасето не са възлагани превантивни и текущи ремонтни дейности, което в съчетание с прекомерното натоварване не осигурява адекватна оценка на състоянието на пътната настилка.

През изминалите години лот 2 и лот 3 са преминали над 150 проверки. При всяка една досега, експерти са констатирали, че строителството е извършено в рамките на Техническата спецификация.

С една пресконференция представители на държавната власт правят опит да злепоставят:

  • Европейската комисия, с всичките нейни органи и консултанти, участвали в контрола на изграждането на АМ „Тракия“

  • Стотиците представители на държавната администрация в лицето на две министерства и Агенция „Пътна инфраструктура“

  • Хилядите проектанти, строители, надзорници и консултанти, направили възможно България най-накрая да има завършена поне една магистрала.

Българска браншова камара „Пътища“ за пореден път категорично настоява да бъде преустановено политическото говорене, целящо уронването на престижа на Пътно-строителния бранш. Нека всички се фокусираме върху решаването на натрупаните проблеми в сектора, вместо да хвърляме бомбастични, некомпетентни и категорично неверни твърдения!


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“