Българска браншова камара „Пътища“ отбелязва 30 години от основаването си

 

През 2024 г. се навършват 30 години от учредяването на Българска браншова камара „Пътища“. Годишнината ще бъде отбелязана на 10.04.2024 г. (сряда) в гр. София с конференция на тема „Минало, настояще и бъдеще на пътната инфраструктура в Република България“ и гала вечеря


И за двете събития е необходимо членовете на Камарата да се регистрират предварително. 


Конференцията ще се проведе от 09:00 до 15:00 ч. в хотел „Маринела“, зала София I, и ще се състои от три тематични панела: 


  • История и стратегическо развитие на пътния сектор

  • Пътищата – настояще и бъдеще

  • Проектиране и строителен надзор в пътния сектор

Гала вечерята ще бъде от 19:00 ч. в хотел „Маринела“, зали София II и III.


В  своя  път от 1994 г. до сега ББК „Пътища” се утвърди като сдружение на професионалисти, осъществяващи в регионален и национален мащаб дейността си във взаимно обвързания и широко функционален спектър на пътното дело – проектиране, строителство, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения, строителен надзор, консултантски услуги, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, средства за безопасност на движението, доставка на материали и добавъчни вещества за пътното строителство и поддържането.

Благодарение на експертния си капацитет, търговската етика и бизнес активността си, Българска браншова камара „Пътища” развива дейността си като успешен съюз на фирмите от бранш, доказал през годините устойчивото си развитие, запазвайки икономическия си потенциал  въпреки  финансовата криза. 

***

Годишнината се отбелязва с подкрепата на: "ГБС - инфраструктурно строителство", „Геострой“, "Джи Пи Груп", „ПСТ Груп“, „Трейс БГ“, „Автомагистрали“, „Ви Джи Еф“, „Грома Холд“, „Европейски пътища“, „Етерна Кънстръкшън“, „Инжинерингстрой“, „КМВ системи за пътна сигурност“, „Пътинженерингстрой-Т“, „Пътни строежи“ Велико Търново, „Пътно поддържане“ Сливен, „Пътстрой-92“,  „Хидромат“, „Юпитер 05“.