ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА