ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НОРМИ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

Ha 1 дeĸeмвpи 2022 г. Българска браншова камара „Пътища“ проведе Семинар на тема „Проектиране на пътни инфраструктурни обекти норми, проблеми, решения“, който официално бе открит от арх. Иван Шишков – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и инж. Стефан Чайков – Председател на УС на ББК „Пътища“. Съдържателният фокус обхвана: Специфики в нормите за проектиране извън България - д-р инж. Иван Кацаров – Член на УС на Българска браншова камара „Пътища“, Планиране на стратегически инфраструктурни обекти- инж. Десислава Паунова – Член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, Студено рециклиране- ас. инж. Марин Дончев, Катедра „ Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ, Проектиране на противосвлачищни укрепителни съоръжения- доц. д-р. инж. Андрей Тоцев – Ръководител катедра „ Геотехника“ в УАСГ, Проблеми при изпълнение на пътни проекти- инж. Ясен Ишев- Председател на научно-техническия съюз по транспорт, Стандарти при проектиране на съоръжения  и дигитализация в пътното строителство- инж. Павел Павлов - Управител на „Трансконсулт 22“ ЕООД,  Използване на нови технологии (2D, 3D) вградени в строителни машини със CE-сертификат- Борислав Тодоров – Председател на Асоциация на търговците за едра строителна  техника.

Представени бяха интересни факти  и се проведе ползотворна и задълбочена дискусия.

На семинарът присъстваха представители на фирми от пътния бранша, служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Института по пътища и мостове, Университет по архитектура, строителство и геодези“ и др.