Нов УС и КС на ББК "ПЪТИЩА"

На 06.04.2023 г. е проведено Общо събрание. Избрани са нови Управителен и Контролен съвети:УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


1. инж. Стефан Чайков – Преседател на Управителния съвет

2. инж. Живко Недев- Заместник-председател н на Управителния съвет а УС

3. инж. Иван Кацаров - Заместник – председател на Управителния съвет

4. инж. Павел Диковски

5. инж. Мирослав Шишков

6. инж. Стефан Тотев

7. инж. Георги Кичуков

8. инж. Боян Делчев

9. г-н Виктор Велев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ1. Г-жа Маргарита Попиванова- Председател на Контролния съвет

2. инж. Георги Златев

3. инж. Калин Калчев

4. инж. Райчо Яръмов

4. инж. Евгени ЗаревИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Инж. Лазар Лазаров


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Инж. Лорета Димитрова