ИНЖ. СТЕФАН ЧАЙКОВ НА ФОРУМ ЗА ТУНЕЛИТЕ: НЕОБХОДИМО Е СТРОЕЖЪТ НА АМ „СТРУМА“ И „ХЕМУС“ ДА ПРОДЪЛЖИ

Дигитализацията на строителния сектор е важна за приоритизирането на инфраструктурните проекти и ефективното насочване на публичните ресурсиДнес, 27.06.2023 г., в София се проведе „Дискусионен форум: Тунели – изграждане, рехабилитация и експлоатация по съвременни стандарти“. Той се организира от BAU Academy в партньорство с Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Института по транспортна инфраструктура. 


Официално форумът бе открит от инж. Стефан Чайков, председател на Управителния съвет на ББКП с думите: „Българските институции, строителният бранш и всички други участници в строително-инвестиционния процес полагат сериозни усилия за модернизирането на страната, която благодарение на европейската солидарност и на националното финансиране се променя към по-добро с всеки успешно реализиран проект, става по-привлекателна за живот, за бизнес, за инвестиции.“ По думите му, въпреки всички трудности, пред които е изправен секторът, браншът продължава да внедрява новите технологии и методи в строителството на пътища, за да бъде конкурентоспособен, а изпълнените проекти да доведат до повишаване на одобрението на българските граждани. Инж. Чайков отбеляза, че дигитализацията на сектора е изключително важна, за да има страната ни цялостна картина на пътната инфраструктура. Това ще позволи приоритизиране на реализирането на инфраструктурните проекти и ефективното насочване на публичните ресурси.


Председателят на ББКП каза още, че един от основните проблеми на строителния сектор у нас е кадровият. Именно затова, според него, браншът трябва да положи още повече усилия в развитието на човешкия ресурс, а това е възможно чрез пряко сътрудничество между институциите, университетите и бизнеса. 


Инж. Стефан Чайков направи обзор на ситуацията в сектора като изрази надежда, че строителният бранш ще съумее да изгради по-добра комуникация с държавните институции, както и че ще работят заедно в тясно сътрудничество за подобряване на пътната инфраструктура в България. По думите му очакванията към новото правителство са да бъдат предприети нужните действия по продължаването на строителството на стратегическите за страната АМ „Струма“, АМ „Хемус“ и направлението „Видин – Ботевград“, както и да се финализират процедурите и да се направи окончателно разплащане на задълженията към пътно-строителните фирми за дейностите по текущите ремонти и поддръжката на пътищата (ТРП) от републиканската пътна мрежа (РПМ). 


Председателят на ББКП припомни, че предстои процедура по приемането на държавния бюджет и каза: „Вярваме, че държавата ще направи необходимото капиталовите разходи за инфраструктурни проекти да не бъдат намалени, тъй като това са преки инвестиции в развитието на българската икономика.“


Форумът бе разделен на три модула – „Проектиране и нормативна уредба“, „Строителство“ и „Системни решения за изграждане, управление, рехабилитация“. Презентатори бяха представители на бизнеса, УНСС, ВТУ „Тодор Каблешков” и УАСГ.


Сред участниците в дискусията бяха заместник-министърът на регионалното благоустройство инж. Ивайло Стайков и експерти от ведомството, както и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Министерството на транспорта (МТ), Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, „Метрополитен“ ЕАД, и Българската асоциация за управление на проекти в строителството (БАУПС). 


За контакт:

Цветомира Георгиева

PR Play Ltd.

+359 877 102 777