УС НА ББКП ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЕГИОНАЛНИЯ МИНИСТЪР


Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“, начело с Председателят инж. Стефан Чайков и Изпълнителният Директор инж. Лазар Лазаров, проведе работна среща с Министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, неговият заместник инж. Ивайло Стайков и експерти от ведомството. 

Регионалният Министър Андрей Цеков откри срещата като каза: „Нашият приоритет е строително-инвестиционният процес да набере темпото, което трябва да има. Това трябва да стане максимално открито, честно и законосъобразно. Ние протягаме ръка, за да работим заедно за решенията.“

Председателят на УС на ББКП инж. Стефан Чайков се обърна към Министъра с думите: „Имате пълната ни подкрепа в този стремеж да отпушим инвестиционния процес.“

По време на срещата бяха маркирани няколко ключови теми, по които е необходимо да се намери решение: казусите с договорите по „ин хаус“ проектите; продължаването на строителството на АМ „Хемус“ и индексацията на цените по сключените преди 4 години договори с изпълнителите; продължаването на строителството на АМ „Струма“; забавянето на обществените поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и на договорите за ТРП през предстоящия зимен сезон; изплащането на старите задължения на АПИ към бранша, както и засилването на качеството и контрола на надзорните фирми.

Участниците в срещата се споразумяха още утре да бъде сформирана работна група с представители на МРРБ, АПИ и ББКП, които да намерят решение на част от поставените теми.