ББК „Пътища“ започва поредица от мастъркласове за студенти от УАСГ

Българска браншова камара „Пътища“ (ББК „Пътища“) и Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще си сътрудничат в подготовката на студентите от висшето учебно заведе. Това обяви по време на откриването на новата академична година председателят на Камарата и на Съвета на настоятелите към УАСГ инж. Стефан Чайков. 

Всеки месец ББК „Пътища“ в партньорство с университета ще организират тематичен мастърклас с гост-лектор от някоя от фирмите, членуващи в камарата. Целта е студентите да бъдат запознати с новостите в строителството и да получат възможност да разговарят и черпят знания от реалния работен процес. 

„Кадровият проблем и подготвеността на специалисти за работа в реална среда след излизането им от университета е водещ за редица сектори в страната, сред които и пътното строителство. Тази тенденция може да се промени чрез тясно сътрудничество на бизнеса с висшите учебни заведения и даване на възможност студентите да се докоснат до реална работна среда и експерти от съответната сфера на дейност“, коментира инж. Стефан Чайков. 

Сътрудничеството между камарата и университета ще бъде разгърнато и по линия на стипендиантски и стажантски програми, както и в подпомагането на докторанти.