ИНЖ. СТЕФАН ЧАЙКОВ: ББК „ПЪТИЩА“ СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ВАЖЕН ФАКТОР В РАЗВИТИЕТО НА ПЪТНОСТРОИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

30-годишнината от основаването на камара „Пътища“ бе отбелязана с конференция „Минало, настояще и бъдеще на пътната инфраструктура в Република България“

 

На 10.04.2024 г. с конференция на тема „Минало, настояще и бъдеще на пътната инфраструктура в Република България“ бе отбелязана 30-годишнината от основаването Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП). Сред гостите на форума бяха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Ясен Йорданов, председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Йоанис Партениотис, представители на научната общност и бизнеса.

„Камарата се превърна в изключително важен фактор по отношение на развитието на пътностроителната инфраструктура в България. Във фирмите-членове на Камарата са заети над 20 000 души, а заедно с всички участници във веригата на доставки, дейността им влияе пряко и косвено върху живота и дейността на над 150 000 души. И всичко това извън факта, че нашите ежедневни усилия за подобряване на пътната инфраструктура се отразяват пряко върху живота, бизнеса, безопасността и комфорта на пътуване на всички български граждани“, каза председателят на УС на ББКП инж. Стефан Чайков при откриването на конференцията. Той направи равносметка на различните периоди от развитието на организацията като подчерта, че най-тежкият момент за бранша е през 2021 – 2022, когато политическата нестабилност и неразбирането от страна на някои представители на държавните институции блокират работата и разплащанията за извършени дейности от пътностроителните  фирми. Именно тогава ББКП провежда четири национални протеста и защитава пред държавата всички свои справедливи искания. „Друг удар за бранша бе високата инфлация вследствие на COVID-кризата, войната и др. Камарата предприе всички действия, за да убеди Народното събрание и Министерски съвет в необходимостта от изработването и прилагането на Методика за индексация. Българска браншова камара „Пътища“ предприе множество действия за преодоляване на кризата в сектора чрез срещи с всички държавни институции, правни становища, декларации и др.“, каза инж. Чайков. То очерта и перспективите за развитието на организацията, сред които: формиране на политика за развитие и дигитализация в пътния сектор; участие в разработване на стратегически документи и иновационни стратегии за развитие на републиканската пътна мрежа; популяризиране на професията „пътен инженер“  сред ученици и студенти, както и насърчаване на взаимосвързаността между образованието, науката и бизнеса; преодоляване на недостига на квалифицирани кадри и създаване на условия за висше образование, отговарящо на нуждите и потребностите на работодателите. 

В първия панел на конференцията „История и стратегическо развитие на пътния сектор“ Председателят на УС на АПИ инж. Ясен Йорданов говори по темата за стратегическото планиране на бъдещото развитие на пътната инфраструктура в страната. По думите му проектът за Стратегия за развитие на пътната инфраструктура за периода 2024 - 2030 г., който предстои да бъде представен, е разработен в посока осигуряване на планирана, свързана и безопасна пътна мрежа в България. Изготвена е и средносрочна оперативна програма, която е в унисон с дългосрочната визия за развитие на републиканската пътна мрежа. В краткосрочен план – до 2030 г., се предвижда довършване на всички хоризонтални трасета от магистралите "Хемус" и "Рила", както и стартирането на магистрала "Черно море". След това до 2050 г. е планирани да бъдат развити всички вертикални основни магистрални комуникации, които биха дали истинска и пълна свързаност на България, уточни инж. Йорданов и в заключение добави: „Основната цел на пътищата е да ни свързват, така както ни свързват добрите партньорски отношения с Браншова камара „Пътища“. 

Мартин Георгиев, директор на Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта и съобщенията, съобщи, че до момента инфраструктурните проекти, изпълнявани и финансирани от фондовете на Европейския съюз, обхващат изграждането на 380 км. нови пътища и рехабилитацията на 19 км. Той припомни и какви са четирите приоритетни оси на Програма „Транспортна свързаност“ за периода 2021 – 2027.

Във втори панел „Пътищата – настояще и бъдеще“ инж. Георги Златев, член на Контролния съвет на ББКП, представи презентация на тема „Пътищата – система с или без еволюция“, д-р инж. Ванина Кацарова от Университета по архитектура, строителство и геодезия говори по темата „Управление на пътните настилки – що е то?“, инж. Калоян Каменов от ББКП засегна темата „Пътни принадлежности – знаци“, а инж. Михаела Льондова-Касабова от ББКП представи „Тунел „Железница“ – изпълнение и предизвикателства“.

В третия панел „Проектиране и строителен надзор в пътния сектор“ презентатори бяха четирима представители на ББКП: инж. Маргарита Василева - „Аспекти на съвместяването на ФИДИК и ЗУТ“, инж. Павел Павлов - „Норми за проектиране на мостови съоръжения“, инж. Калин Калчев – „Специфики при проектирането на големи инфраструктурни проекти“, инж. Борислав Стрински – „Предизвикателства при изграждане на мостовете при км 366+215 на АМ „Струма“ по метода потактово избутване“. 

Конференцията бе закрита от председателя на Камарата инж. Стефан Чайков с думите: „Крайно време е пътищарите не само да дефинират проблеми, а да предлагат и решения“.