НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ ФИРМИ

БУРГАС

 
 

 
 

БЛАГОЕВГРАД

 

 
 

ВАРНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИДИН

 

 
 

ДРАГИЧЕВО

МОНТАНА

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПАЗАРДЖИК

ПВ - АМ МАРИЦА

 

 
 

ПЛЕВЕН

СМОЛЯН-ЧЕПЕЛАРЕ

СТАРА ЗАГОРА