Н О В И Н И

За Българска браншова камара "Пътища"

УС НА ББКП ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С РЕГИОНАЛНИЯ МИНИСТЪР

ББК "ПЪТИЩА" , Лорета Димитрова
юни 2023 — 973 изгледи среща

ББК Пътища взе участие в заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

ББК "ПЪТИЩА" , Лорета Димитрова
април 2022 — 654 изгледи заседаниерегионална политикасреща

За нас

Напишете кратък текст за нови потребители, които намират сайта Ви чрез вашите блогови записи, реферирани в Google.

Останете актуализирани:

Участвайте в нашия социален поток.

Нашите блогове

Етикети

Архиви