УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На 11.04.2024 г. е проведен Общо събрание. Попълнен е състава на Управителния съвет:


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


1. инж. Стефан Чайков - Преседател на Управителния съвет

2. инж. Живко Недев - Заместник - председател н на Управителния съвет а УС

3. инж. Иван Кацаров - Заместник - председател на Управителния съвет

4. инж. Павел Диковски

5. инж. Иван Досев

6. инж. Стефан Тотев

7. инж. Георги Кичуков

8. инж. Боян Делчев

9. г-н Виктор Велев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ1. г-жа Маргарита Попиванова - Председател на Контролния съвет

2. инж. Георги Златев

3. инж. Калин Калчев

4. инж. Райчо Яръмов

4. инж. Евгени ЗаревИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


инж. Лазар Лазаров


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

инж. Лорета Димитрова