УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


1. инж. Стефан Чайков – Преседател на Управителния съвет

2. инж. Живко Недев- Заместник-председател н на Управителния съвет а УС

3. инж. Павел Диковски- Заместник – председател на Управителния съвет

4. инж. Иван Кацаров

5. инж. Мирослав Шишков

6. инж. Стефан Тотев

7. инж. Георги Кичуков