СЕМИНАР ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ - НОРМИ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

01.12.2022 09:00 до 01.12.2022 12:30 (UTC)

София, БългарияСЕМИНАР

„ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

НОРМИ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ“

2022 Г.


1 декември 2022 г.

гр. София,

 Гранд Хотел София, зала София 

от 9:00 часа - 12:30 часа


Съдържателният фокус на събитието ще обхване нормите, проблемите и решенията на проектирането в пътния сектора на България, както и представянето на добри практики от различни заинтересовани страни в сферата на инфраструктурните проекти.ПРЕДВАРИТЕЛНА П Р О Г Р А М А

01 декември 2022 г. / четвъртък /

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 

НОРМИ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

Място: гр.София, хотел „ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ“ , зала София,  ул. „ГУРКО“ № 1

Дата: 01.12.2022 г.

9:00 – 9:30  - Регистрация, настаняване

9:30 – 9:45 -  Откриване и приветствия

Модератор: инж. Стефан Чайков – Преседател на УС на Българска браншова камара „Пътища“

9:45 - 10:00 - Специфики в нормите за проектиране извън България 

д-р инж. Иван Кацаров – Член на УС на Българска браншова камара „Пътища“

Дискусия и въпроси към лектора 

10:00-10:15 - Планиране на стратегически инфраструктурни обекти 

 инж. Десислава Паунова – Член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“

Дискусия и въпроси към лектора 

10:15 – 10:30  - Специфики при проектирането при основни ремонти на пътища.

 инж. Пламена Пасева - Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"“ в Агенция „Пътна инфраструктура“

Дискусия и въпроси към лектора 

10:30-10:45 - Студено рециклиране 

 ас. инж. Марин Дончев, Катедра „ Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ

10:45 – 11:00 Кафе - пауза

11:00-11:15 – Проектиране на противосвлачищни укрепителни съоръжения 

 доц. д-р. инж. Андрей Тоцев – Ръководител катедра „ Геотехника“ в УАСГ

Дискусия и въпроси към лектора 

11:15 – 11:30 - Проблеми при изпълнение на пътни проекти 

инж. Ясен Ишев- Председател на научно-техническия съюз по транспорт

Дискусия и въпроси към лектора 

11:30-11:45 – Стандарти при проектиране на съоръжения 

инж. Павел Павлов - Управител на „Трансконсулт 22“ ЕООД

Дискусия и въпроси към лектора 

11:45-12:00 -  Иновации в пътната техника 

Презентация на представител от Асоциация на търговците за едра строителна  техника

Дискусия и въпроси към лектора 

12:10-12:20 Обща дискусия и обобщение от модератора на семинара.

Организаторите запазват правото си да правят промени по темите, за което ще бъдете информирани своевременно.

Къде

Визуализирайте в Google Maps
ББК "ПЪТИЩА"
Район Красно село, бул. Македония № 12, ет. 2
    София
    България
bbcroads@gmail.com

Кога

От 01.12.2022 09:00
До 01.12.2022 12:30

Организатор

ББК "ПЪТИЩА"
bbcroads@gmail.com

Социални мрежи