ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ББК „ПЪТИЩА” за 2022 г.

14.04.2022 11:00 до 14.04.2022 17:00 (Europe/Sofia)

София, България

Неограничен
Безплатно

П О К А Н А

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“,

На основание чл.15 от Устава на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“, във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  Управителният съвет на Българска браншова камара “Пътища”, свиква редовно Общо събрание на членовете на камарата  на 14.04.2022 г. в 11:00 часа в гр.София, Централ хотел Форум, зала „Централ“, бул. ”Цар Борис III” № 41.

Дневният ред за провеждане на Общото събрание е изпратен на членовете на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място .

Пълномощно за общо събрание:
Къде

Визуализирайте в Google Maps
ХОТЕЛ ФОРУМ, Зала "Централ"
бул.”Цар Борис III” № 41
    София
    България

Кога

От 14.04.2022 11:00
До 14.04.2022 17:00

Организатор

ББК "ПЪТИЩА"
bbcroads@gmail.com

Социални мрежи

 

Използвайте този етикет: #generalassembly