Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НОРМИ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ...

ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА 2022 г.

ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА 2022 г.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ...

22-И-060 от 29.11.2022 ПОЗИЦИЯ

22-И-060 ОТ 29.11.2022 ПОЗИЦИЯ...

Днес 20.09.2022 г. в BAU ACADEMY

Днес 20.09.2022г в BAU ACADEMY ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА