Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

22-И-060 от 29.11.2022 ПОЗИЦИЯ

22-И-060 ОТ 29.11.2022 ПОЗИЦИЯ...

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКАТА...

Днес 20.09.2022 г. в BAU ACADEMY

Днес 20.09.2022г в BAU ACADEMY ...

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ НА 27.07.2022

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ НА 27.07.2022

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА"

ПОЗИЦИЯ НА ББКП

ПОЗИЦИЯ НА ББКП