Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

ПОЗИЦИЯ НА ББКП

ПОЗИЦИЯ НА ББКП

СТАНОВИЩЕ на ДНСК 01.07.2022

СТАНОВИЩЕ на ДНСК 01.07.2022

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

И ДНЕС 29.07.2022 Г. НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ ПРОДЪЛЖАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ НА 27.07.2022

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ НА 27.07.2022

КАРТА НА ПРОТЕСТНИ ТОЧКИ НА 27.07.2022 Г

ПРОТЕСТИ НА СТРОИТЕЛИТЕ НА 27.07.2022 Г

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

СТАНОВИЩЕ НА ДНСК 31.01.2022

СТАНОВИЩЕ НА ДНСК 31.01.2022

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА"

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЯНАТА ОСТАВИ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ПЪТИЩА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЯНАТА ОСТАВИ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ПЪТИЩА