УС НА ББКП ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА СЪС СЛУЖЕБНИЯ РЕГИОНАЛЕН МИНИСТЪР


Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“, начело с изпълнителния директор инж. Лазар Лазаров, проведе работна среща със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова, заместник-министър Веселина Терзийска, началника на кабинета Кирил Габеров и председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.

Министър Коритарова-Касабова откри срещата като изрази готовност да работи в диалог с бранша в търсенето на решение на всички съществуващи проблеми с текущите и аварийните ремонти по републиканската пътна мрежа и неразплатените средства по тях, както и продължаването на работата по строежа на магистралите.

Инж. Лазаров отбеляза, че пътният бранш е винаги с добри намерения да се свърши планираната дейност и да се завършат успешно проектите. „В последните години пътностроителните фирми израснаха много, имат капацитет, добиха ноу-хау, работят по проекти в чужбина“, каза изпълнителният директор и добави, че представителите на Камарата са на разположение за търсене на решения по отделните казуси. Той припомни, че има създаден Консултативен съвет между АПИ и ББК „Пътища“, чиято дейност е била прекъсната, но е важно да се възстанови, за да бъдат обсъждани проблемите в работен порядък.

По време на срещата бяха маркирани няколко ключови теми, по които е необходимо да се намери решение: процедурите по изпълнение на дейностите по текущите ремонти по пътищата (ТРП) и основните ремонти за предстоящия летен сезон, възобновяването на активната работа по строителството на магистралите, индексацията на договорите, проблемите при проектирането, планирането, изпълнението и контрола по инвестиционната програма на АПИ, липсата на кадри в сектора както и предложения за нормативни промени.

Специално внимание бе обърнато също така и на индексацията на договорите за строителен надзор и проектиране и нуждата от създаването на методика за индексиране, за което Министерството вече работи. В допълнение бяха обсъдени и проблемите при проектирането на големите инфраструктурни проекти, както и необходимостта от подобряване на качеството на проектите. 


Участниците в срещата се споразумяха за провеждане на регулярни срещи за обсъждане на отделни казуси.