КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. г-жа Маргарита Попиванова - Председател на Контролния съвет

2. инж. Георги Златев

3. инж. Калин Калчев

4. инж. Райчо Яръмов

4. инж. Евгени Зарев