РЕГИОНАЛНИ ПЪТНИ МРЕЖИ - ЕООД

ул. Рашо Димитров №76 вх.В ет.3 ап.52
    ПЕРНИК 2300
    България
regionalni_mregi@abv.bg