Срокове & условия

  • Разкриването на интелектуалната собственост ще информира потребителите, че съдържанието, логото и другите визуални медии, които сте създали, са Ваша собственост и са защитени от законите за авторското право.
  • AКлауза Прекратяване на договораще информира, че профилите на потребителите на уебсайта и мобилното ви приложение или достъпа на потребителите до Вашия уебсайт и мобилен телефон (ако потребителите не могат да имат профил с Вас) могат да бъдат прекратени в случай на злоупотреби или по Ваше лично усмотрение.
  • Приложимо право ще информира потребителите кои закони уреждат споразумението. Това трябва да е страната, в която се намира седалището на Вашата компания, или страната, от която оперирате уебсайта и мобилното си приложение.
  • A Линкове към други уебсайтове специална клаузата ще информира потребителите, че не носите отговорност за уебсайтове на трети страни, с които се свързвате. Този вид клауза като цяло ще информира потребителите, че носят отговорност за прочитането и съгласяването (или несъгласяването) със сроковете и условията или политиките по поверителност на тези трети страни.
  • Ако уебсайтът или мобилните Ви приложения позволяват на потребителите да създават съдържание и да го публикуват за други потребители, раздел Съдържание ще информира потребителите, че те притежават правата върху съдържанието, което са създали.
    Клаузата “Съдържание” обикновено споменава, че потребителите трябва да Ви предоставят (уебсайта или разработчика на мобилното приложение) лиценз, така че да можете да споделяте това съдържание на уебсайта/мобилното си приложение и да го направите достъпно за други потребители.
    Тъй като създаденото от потребителите съдържание е достъпно за други потребители, разделът с клауза за известие по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие - DMCA (или нарушението на авторските права) е полезен, тъй като информира потребителите и съдържателите на авторските права, че ако дадено съдържание се окаже предмет на нарушение на авторски права, ще отговаряте на всякакви получени известия за премахване по силата на DMCA и ще се наложи да свалите съдържанието.
  • Клауза Ограничаване дейността на потребителите може да информира потребителите, че при съгласие да използват услугата се съгласяват и да не правят определени неща. Това може да е част от много дълъг и подробен списък в споразуменията Ви за сроковете и условията, така че да обхване най-много отрицателни употреби.
Източник: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template