Станете част от най-голямата строителна общност в България

Заявете членство онлайн

Членове на ББК "ПЪТИЩА"

Професионална общност

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО