Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

22-И-030 от 14.06.2022 ПИСМО ДО НС

22-И-030 от 14.06.2022 ПИСМО ДО НС ... 

ПЪТНИТЕ ПРОЕКТИ СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ СПИРАНЕ

ПЪТНИТЕ ПРОЕКТИ СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ СПИРАНЕ ... 

ПОЗДРАВ ЗА ДЕН НА ДЕТЕТО

ПОЗДРАВ ЗА ДЕН НА ДЕТЕТО ... 

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ - 18.05.2022 г

ОТЛАГА СЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ ... 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ИНДЕКСАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЛИПСАТА НА ИНДЕКСАЦИЯ ... 

20.04. - НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ ФИРМИ

СНИМКИ И ВИДЕА ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ... 

КАРТА НА ПРОТЕСТНИ ТОЧКИ НА 20.04.2022 Г

КАРТА С ПРОТЕСТНИ ТОЧКИ НА 20.04.2022 Г ... 

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ ФИРМИ

СНИМКИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПЪТНИТЕ...