Българска браншова камара "Пътища"  

е организация с нестопанска цел, която представлява фирми от пътно-строителната индустрия в България. 

В камарата членуват, както пътно- строителни, така и компании занимаващи се с пътно поддържане, проектиране, консултации, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност, търговия на пътно-строителна механизация и материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата.

Нашата общност от  85   компании съставя над  10% от БВП на България

__________________________________

СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Извършване на цялостна пътно-строителна и ремонтна дейност; Ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Консултантски услуги, строителен надзор, проектиране на пътища и пътни съоръжения;


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Доставка на пътностроителна механизация, материали за пътното строителство, ремонта и поддържането на пътищата;


ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проектиране, доставка, монтаж и изпълнение на пътна сигнализация и маркировка, пътни ограждения и средства за безопасност на движението;


Последни новини

Нов УС и КС на ББК "ПЪТИЩА"

НОВ УС НА КС НА ББК "ПЪТИЩА"

140 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

140 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА ИНЖ. ПАВЕЛ ДИКОВСКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА ИНЖ. ПАВЕЛ ДИКОВСКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ КСБ ББКП

ДЕКЛАРАЦИЯ КСБ ББКП 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! ЕКИПЪТ НА БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА" ВИ ЖЕЛАЕ...

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НОРМИ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ...

ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА 2022 г.

ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА 2022 г.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ...